אודות

משרד עו"ד יקי רנד, הינו משרד המתמחה בלוחמה משפטית וכלכלית בטרור.

תחום הלוחמה המשפטית בטרור, הינו תחום הנמצא בהתפתחות תמידית וממושכת מזה שנים רבות, כאשר במרכזו, מטבע הדברים, מצוי הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

על נפגעי הטרור נמנים משפחות שכולות אשר איבדו את יקיריהן באירועי טרור, כמו גם אנשים אשר ניצלו בפיגועים, אך נותרו נכים, בגופן ובנפשם.

הכלי המרכזי ללוחמה משפטית בטרור, הוא הגשת תביעות אזרחיות כנגד מבצעי הפיגועים, שולחיהם, וכנגד אנשים וגופים אשר מעניקים תמיכה בטרור, בדרכים מגוונות, לרבות תמיכה כספית, לוגיסטית, ופיננסית.

התביעות יכולות להיות מוגשות הן בגין פיגועים אשר התרחשו בישראל, הן בשטחי יהודה בשומרון, והן בגין מעשי איבה אשר התרחשו בחו"ל כנגד ישראלים, ואשר בוצעו כלפיהם בשל שיוכם הלאומי.

תחום הלוחמה המשפטית בטרור הינו תחום מורכב הדורש ידע וניסיון מרובים, מאחר והוא משלב בתוכו מספר מערכות ידע מעולם המשפט ודיסציפלינות נוספות.

בראש ובראשונה, יש להכיר את הדין המשפטי החל במקום בו מוגשת התביעה. התביעות יכולות להיות מוגשות בישראל, ואז הן תישלטנה ע"י כללי המשפט הישראליים.

עם זאת, לעתים תכופות, נסיבות מקרה הטרור, מוליכות דווקא לתביעה אשר צריכה להיות מוגשת בחו"ל, מטעמים שונים, ביניהם, זהות הנתבע כנגדו מוגשת התביעה, ועקב כך, יש להכיר את הדין המקומי, של מערכת המשפט במסגרתה מוגשת התביעה.

סוגיה נוספת וחשובה, הנדרשת במסגרת הטיפול בתביעות טרור, הוא היכרות וידע עם התנהלותו הכלכלית של ארגון הטרור, זיהוי נתיבי הכסף, ונקיטת אמצעים משפטיים כדי לחלט את נכסיו של הארגון, לטובת נפגעי הטרור אשר זוכים במשפט כנגדו.